Välkommen till KHW Umweltdienst – fogbruksexperten

Sökning av distributör i Sverige.
Sverige är en av de snabbast växande marknaderna i EU med en särskilt stark tillväxt inom byggsektorn. Det är vår avsikt att stärka vårt fokus och närvaro i denna region.

Om oss
KHW Umweltdienst GmbH är verksamma sedan mer än 30 år med utveckling, produktion och försäljning av miljövänlig fogmassa. Vi säljer våra produkter delvis själva, men producerar dem också för stora detaljhandelskedjor som sedan säljer dem vidare under sina egna varumärken. Vi samarbetar med olika partners i Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Belgien, Nederländerna, England, Irland, Italien, Spanien, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Japan, Kanada och USA.

immobest fogmassa
Med enkomponentsfogmassan "immobest FF/1K" har KHW Umweltdienst GmbH utvecklat ett tillförlitligt fogfyllnadsmaterial, som kombinerar en vattentolerant formel med traditionella läggningsmetoder – och som dessutom redan är färdigblandat. 

Användningsområden
Vi erbjuder ett utbud av miljövänligt och flexibelt fogfyllnadsmaterial för trädgård och landskapsarkitektur. Våra produkter används för fogning av natursten och betongsten, marksten samt klinkerplattor utomhus.

Vi söker för nävarande partners för distribution i Sverige
Vi söker samarbeten med byggmarknadskedjor med produkter för trädgård och landskapsariktektur samt tillverkare och handlare inom natur- och betongsten. På andra utlandsmarknader har leverantörer av naturstenar framgångsrikt kunnat kombinera vårt fogfyllnadsmaterial i set tillsammans med leverans av stenar.

Ni ser mer detaljerat information om oss och våra produkter på : www.khw.info/se/
Där kan ni även ladda ned ytterligare produktbeskrivningar, som hjälper er att se fördelarna med immobest fogmassa.

Denna partnersökning hanteras av våra konsulter på AHP International GmbH & Co. KG, som är primär kontakt.

Dr. Jeannette Wilhelmy, VD på KHW Umweltdienst GmbH ser mycket fram emot att utveckla samarbete med kompetenta svenska partners. Hon kommer att vara i Sverige den sista veckan i maj 2017 för att träffa samarbetspartners.  

Kontakta gärna Henrik Hjelm, Official Representative AHP Sweden
Mobil: (+46) 70 495 40 22
Mail: hjelm@ahpkg.de
Web: www.ahpi-ininternational.se

Våra produkter

Med enkomponentsfogmassan "immobest FF/1K" har KHW Umweltdienst GmbH utvecklat ett tillförlitligt fogfyllnadsmaterial, som kombinerar en vattentolerant formel med traditionella läggningsmetoder.

immobest 1k classic

1-komponent, ilthærdende fugemørtel vakuumpakket til belægning af fortorv, private indkørsler, terrasser med små og store natur- og betonbrosten o.lign. Klar til brug! Egnet til al slagt vejr! Ved forarbejdning skal overfladen holdes våd.

immobest 1k elastic

1-komponent belægningsfugemørtel Meget fleksibel, vandgennemtrængelig fugemørtel til belægning af haver og terrasser med store natur- og betonbrosten og smalle fuger. Specielt egnet til mørke belægninger i stort format.