immobest 1k classic

immobest 1k classic

immobest 1k classic
1-komponents, lufthärdande fogbruk för marksten, plattor och klinker vakummförpackat! Fix och färdigblandat! Klart för använding! Fungerar under alla väderförhållanden- kan även bearbetas i regn! Traditionellt vattenslamningsbart!