Immobest 1k elastic

immobest 1k elastic
1-komponentfogbruk färdig att användas, mycket flexibelt, vattengenomsläppligt fogbruk för markbeläggning med sten- och klinkerplattor utomhus.
Speciellt lämpligt för mörka beläggningar med stora plattor (keramik mm)