Våra produkter

immobest 1k classic
1-komponents, lufthärdande fogbruk för marksten, plattor och klinker vakummförpackat! Fix och färdigblandat! Klart för använding! Fungerar under alla väderförhållanden- kan även bearbetas i regn! Traditionellt vattenslamningsbart!

mer

immobest 1k elastic
1-komponentfogbruk färdig att användas, mycket flexibelt, vattengenomsläppligt fogbruk för markbeläggning med sten- och klinkerplattor utomhus.
Speciellt lämpligt för mörka beläggningar med stora plattor (keramik mm)

mer